Ministerio de Economía y Competitividad - Sede Electrónica de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Procediments i serveis

Procediments administratius que es poden fer a través d'Internet.

Presentar reclamacions, sol•licitar certificats, comunicar canvis registrals...

Bústia de notificacions

Servei de notificacions electròniques fefaents que substitueix, a tots els efectes, les notificacions mitjançant carta certificada.

Consulta d'expedients

Consulta de l'estat de tramitació del procediment i els seus tràmits, incloent el contingut i la data en què van ser dictats.

Ventanilla unica

Aquesta finestra permet fer els tràmits de forma telemàtica, mantenir-li informat en tot moment de l'estat de la mateixa.